Ocena brak

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria percepcji i oceny moralności

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Można ten dział rozważań traktować albo jako kontynuację rozważań o człowieku, albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Wchodzą tu w grę zarówno analizy fenomenologiczne, jak i logiczno-językowe i metodologiczne.

W tym dziale omawia się istnienie i charakter percepcji moralności, charakter, motywy i kryteria kwalifikacji moralnej czynów (i ich sprawców), charakter i sposób obowiązywania, a takŜe wartość logiczną opisów, ocen, norm i nakazów dotyczących moralności.

Podobne prace

Do góry