Ocena brak

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy należy zaliczyć do nich np. tragizm lub komizm, odróŜnia się wartości estetyczne od wartości artystycznych.

Podobne prace

Do góry