Ocena brak

Problem bezrobocia w powiecie Brzozowskim 2002 woj.podkarpackie

Autor /abetteryou Dodano /20.11.2006

Wstęp
Rozdział I - Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy
1.1. Definicje i pojęcia związane z bezrobociem.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
Rozdział II – Bezrobocie jako problem społeczny – wybrane aspekty
2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.
Rozdział III – Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce
3.1.Bezrobotni według wieku
3.2. Struktura bezrobotnych według płci.
3.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia.
3.4. Bezrobocie długookresowe.
3.5. Przeszłość zawodowa.
3.6. Bezrobocie na wsi.
3.7. Bezrobocie wśród niepełnosprawnych.
3.8. Przestrzenna struktura bezrobocia.
Rozdział IV – Problem bezrobocia w powiecie brzozowskim
4.1. Ogólna charakterystyka powiatu brzozowskiego.
4.2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie brzozowskim.
Rozdział V – Formy walki z bezrobociem w powiecie brzozowskim
5.1. Program przeciwdziałania bezrobociu w powiecie brzozowskim.
5.2. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenie jego skutków
5.3. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Praca w załączniku

Podobne prace

Do góry