Ocena brak

Próba Mastera

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

próba Mastera; test podwójny; próba wysiłkowa z użyciem schod­ków dwustopniowych o wysokości każdego schodka 23 cm i głębokości 25 cm; szybkość wchodzenia regulu­je się metronomem lub wahadłem (ciężarek na sznurku długości 150 cm). Intensywność wysiłku można zmienić regulując metronom lub długość wa­hadła. Przy dokładnym wykonywa­niu próby (pełne wejście na schodki w pozycji wyprostowanej i pełne zejś­cie) można z wystarczającym przybli­żeniem obliczyć pracę wykonywaną przez badanego. Praca ta równa się iloczynowi masy ciała przez wysokość stopni i przez liczbę wejść w okreś­lonym czasie (zwykle 3 minuty). Po­nieważ schodzenie powoduje wzrost wysiłku o 1/3, wynik należy mnożyć przez 4/3. W p. M. współczynnik pracy użytecznej wynosi 16%, przy użyciu cykloergometru współczynnik ten wynosi 22%; po uwzględnieniu różnicy można odczytać zużycie tlenu z tabel, opracowanych dla ergometru rowerowego. W p. M. można uzyskać dość dobry zapis ekg i zmierzyć sto­pień zużycia tlenu. Nie można nato­miast w czasie próby mierzyć ciśnie­nia tętniczego i wykonać wielu innych, bardziej skomplikowanych technicznie obserwacji. Test schodków jest prosty, tani, urządzenie niewielkie i przenośne. Stosowany od wielu lat z dobrze opracowanymi danymi do­tyczącymi jego użyteczności; zalecany do użytku ambulatoryjnego.

Podobne prace

Do góry