Ocena brak

PRESUPOZYCJA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRESUPOZYCJA (łc. prae- = wprzód + nłc. suppositio = podkładanie) ang. presup-position; fr. presupposition; nm. Prasupposition

1. log. Zdanie, którego prawdziwość jest warunkiem koniecznym prawdziwości lub fałszywości innego zdania: (p a ~p) —> q. —> Implikacja.

2. metod., psych. Sąd nie wyrażony, któ­rego prawdziwość zakładamy w każdej wypowiedzi lub sądzie wyrażonym, ukry­ta przesłanka stanowiąca warunek konie­czny utrzymania danej wypowiedzi -^ Supozycja (2).

Do góry