Ocena brak

Prestiż prawa

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Prestiż prawa to, innymi słowy, poważanie, jakim ludzie darzą prawo. To przypisywany prawu autorytet, uznanie i powaga, jakimi prawo cieszy się w społeczeństwie. Wyrazem prestiżu prawa jest okazywany mu respekt i szacunek.Tak rozumiany prestiż prawa przejawia się dwojako. Po pierwsze w posłuchu dla prawa, to jest w konkretnych zachowaniach ludzi, zgodnych z prawnymi nakazami i zakazami.

 Po drugie w potocznych poglądach i opiniach o prawie. Odzwierciedleniem społecznego prestiżu prawa jest — poza powszechnością przestrzegania prawa — także jego pozytywna ocena.Z powyższych danych wynika, że w ciągu trzydziestu lat w opiniach Polaków dotyczących przestrzegania prawa nie nastąpiły istotne zmiany. Nieznaczna większość, zarówno w 1964, jak i w 1995 roku, wypowiada się za bezwarunkowym przestrzeganiem prawa. Mniejszość natomiast uważa, że niesłuszne prawo należy omijać albo też nie należy się do niego stosować.

Z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych wynikało, że tendencję do częstszego przestrzegania prawa — we wszystkich sytuacjach — mieli ludzie starsi, w wieku sześćdziesięciu i więcej lat, oraz osoby o odpowiednio wyższym wykształceniu. Takie same zależności ujawnił sondaż z roku 1995. Okazało się ponadto, iż pogląd, że niesłuszne prawo należy przy nadarzającej się okazji omijać, wyrażają najczęściej ludzie młodzi w wieku 18-29 lat.

Podobne prace

Do góry