Ocena brak

Present Simple

Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu czasownika, np.

I drink milk every day.

You drink milk every week.

She drinks beer every day.

Kate reads book every day.

Zdania przeczące:

Tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika pomocniczego:

do not = don’t

does not = doesn’t

I speak English.

I don’t speak English.

She writes to her husband every week.

She doesn’t write to him every week.

Zauważmy, że w 3 osobie l.poj. z czasownika głównego znika końcówka „s”.

Zdania pytające:

Tworzy się przez postawienie „do” przed zdaniem twierdzącym. W trzeciej osobie l.poj. stawiamy „does”, jednocześnie znika „s” przy czasowniku głównym, np.

You like beer.

Do you like beer?

Kate likes dogs.

Does Kate like dogs?

Podobne prace

Do góry