Ocena brak

Present Perfect Simple

Autor /Beatryks Dodano /11.11.2011

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + forma "to have" + podmiot + czasownik w III formie + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy) What has he done yet?

Zdanie przeczące: podmiot + odpowiednia forma "to have" + "not" ("haven't", "hasn't") + III forma czasownika; I have not seen him before.

Użycie: Czas ten może wyrażać czynności przeszłe lub teraźniejsze, zawsze jednak sugeruje silny związek z teraźniejszością.

1. Czynność, która właśnie się zakończyła, np. kilka minut temu.

He has just gone out.

2. Czynność przeszła, w przypadku której nie możemy podać czasu, kiedy ona się odbyła, ani nie posiadamy żadnej informacji, która pozwoliłaby to ustalić.

I've read the article, but I don't understand a word.;

3. Czynność przeszła, która ma wyraźny skutek w teraźniejszości. Look! I have washed your car!

4. Czynność, która odbyła się w przedziale czasu, który jeszcze się nie zakończył.; I've seen John three times this morning.

5. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal. She has worked for this company for two weeks.

6. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się w chwili, kiedy o tym mówimy. I haven't seen you for years!

Charakterystyczne wyrażenia: just - właśnie; I have just done it. W zdaniu występuje między formą "to have" a czasownikiem. Występuje w zdaniach twierdzących. Already - już; Występuje w zdaniach twierdzących między formą "to have" a czasownikiem; She has already washed her hands.; yet - występuje w zdaniach przeczących na końcu zdania, gdzie oznacza "jeszcze", oraz w pytających (również na końcu), gdzie znaczy "już"; I haven't seen him yet.; Have you seen him yet? Ever - kiedykolwiek; Have you ever seen a ghost? For - (for a year, for two hours) oznacza okres, przez jaki czynność była wykonywana.

I have lived here for three years. Since - używane dla określenia momentu, od którego czynność była wykonywana, np. since Monday; I haven't seen him for a month.

Podobne prace

Do góry