Ocena brak

Present Continuous Tense

Autor /Beatryks Dodano /11.11.2011

Czas teraźniejszy ciągły

Używamy go gdy mówimy o jakiejś czynności, która obywa się w danym momencie.

Charakterystyczne elementy zdania z czasem Present Continuous:

- forma czasownika Be w zależności od osoby z jaką występuje:

I am => I'm

You are => You're

He is => He's

She is => She's

It is => It's

We are => We're

You are => You're

They are => They're

- czasownik z końcówką -ing.

1. Zdanie twierdzące:

She is going.

osoba + forma Be + czasownik z końcówką -ing + -

2. Zdanie przeczące:

She is not going.

osoba + forma Be + not + czasownik z końcówką -ing + -

3. Pytanie ogólne:

Is she going?

forma Be + osoba +czasownik z końcówką -ing + -?

4. Pytanie szczegółowe:

Where is she going?

pytajnik + forma Be + osoba +czasownik z końcówką -ing + -?

Zasady łączenia czasownika z końcówką -ing:

go + ing => going

czasownik + ing => czasownik-ing

a) jeżeli czasownik kończy się literą "e" to ją opuszczamy i dodajemy końcówkę -ing:

write + ing => writing

dance + ing => dancing

b) jeżeli czasownik kończy się pojedynczą spółgłoską po pojedynczej samogłosce, to podwajamy tą spółgłoskę i dodajemy końcówkę -ing:

swim + m+ ing => swimming

sit + t + ing => sitting

Przykłady zdań:

Zdanie twierdzące:

I'm writing a letter.

You're watching TV.

Tom's singing.

We're cooking dinner.

They're running.

Zdanie przeczące:

I'm not writing a letter.

You aren't watching TV.

Tom isn't singing.

We aren't cooking dinner.

They aren't running.

Pytanie ogólne:

Am I writing a letter?

Are you watching TV?

Is Tom singing?

Are we cooking dinner?

Are they running?

Pytanie szczegółowe:

Why am I writing a letter?

When are you watching TV?

What is Tom singing?

Why are we cooking dinner?

When are they running?

Podobne prace

Do góry