Ocena brak

Prenatalny rozwój zachowania motorycznego

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

W celu opisania okresów rozwoju motorycznegoczłowieka przed narodzinami i scharakteryzowaniaich konieczne było stworzenie odrębnychpojęć. Prenatalny okres rozwoju jestznany także jako ciążowy. Trwa on przeciętnie38 do 40 tygodni i odpowiada dziewięciu miesiącomciąży. Jest to czas gwałtownych zmianrozwojowych. Osobniczy wiek przed urodzeniemjest określany za pomocą różnorodnychi odrębnych założeń. I tak, wiek menstrualny(menstrual age — MA) jest określeniem używanymwówczas, gdy wiek osobniczy jest obliczanyod pierwszego dnia ostatniego cyklumiesięcznego matki. Wiek menstrualny jestzwykle mierzony w tygodniach. Określeniewiek ciążowy (gestational age — GA) jestw ostatnich latach częściej używane i z grubszaodpowiada wiekowi menstrualnemu. Dzieli sięon na 3 odrębne okresy: zalążkowy, embrionalnyi płodowy.

Okres zalążkowy zaczyna się w chwili zapłodnieniai trwa 2 tygodnie. W okresie tym zapłodnionejajo, obecnie zwane zygota, podlega gwałtownemupodziałowi komórkowemu. Zygotawędruje jajowodem do macicy i pod koniecokresu zalążkowego zagnieżdża się w ścianiemacicy. Okres embrionalny rozpoczyna sięw 2 tygodnie od poczęcia i trwa około 6 tygodni.W tym czasie osobnik rozwijający się jest zwanyzarodkiem. Okres embrionalny charakteryzujesię burzliwymi zmianami budowy. Jest to okres,w którym komórki szybko dzielą się, mnożąi różnicują w celu przejęcia wyspecjalizowanychczynności. W końcu okresu embrionalnego rozwijającysię osobnik ma długość około 5 centymetrówi jest rozpoznawalny jako istota ludzka.Okres płodowy zaczyna się po 7 tygodniach MAi trwa do narodzin. To właśnie w okresiepłodowym po raz pierwszy pojawia się zachowaniemotoryczne. W okresie tym rozwijającysię osobnik jest określany jako płód.

Podobne prace

Do góry