Ocena brak

PREFERENCJA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PREFERENCJA (fr. z łc. praeferre = stawiać coś ponad czymś) ang. preference; nm. Preferenz

W teorii decyzji: relacja porządkująca zbiór wartości przypisywanych wynikom działania, a za ich pośrednictwem — sa­mym działaniom (wyżej ceni się to działa­nie, które przynosi lepszy wynik).

Rozróż­nia się preferencję mocną i słabą: w sensie mocnym zwrot: „preferuję x nad y" znaczy tyle, co: „wolę x niż y"; w sen­sie słabym natomiast jest to alternatywa: „bądź wolę x niż y, bądź cenię je na rów­ni". Posiadanie określonych preferencji jest koniecznym warunkiem podejmowa­nia decyzji.

W tych naukach społecznych, które dążą do ujęć ilościowych (psychometria, socjometria, ekonometria), pojęcia preferencji używa się dla określenia, co jednostka lub jakaś grupa woli bardziej od czegoś inne­go. Można budować skale preferencji i prze­widywać pewne zachowania w określo­nych sytuacjach.

Podobne prace

Do góry