Ocena brak

PREEGZYSTENCJA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo uprzedniego istnienia duszy w ja­kimś ciele {—> reinkarnacja), albo jej istnie­nia bezcielesnego. Wiara w preegzystencję, niezgodna z -^ kreacjonizmem (2), jest tre­ścią preegzystencjalizmu.

Podobne prace

Do góry