Ocena brak

Prędkość narastania natężenia

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Prędkość narastania impulsu jest ważnym parametrem w zabiegach elektrostymula-cji, natomiast mniejsze znaczenie ma w metodzie TENS. Impulsy o wolno narastającym natężeniu (tzn. takie, że szczytowa amplituda zostaje osiągnięta po dość długim czasie) z reguły nie wywołują żadnej reakcji w prawidłowo unerwionych mięśniach w związku z opisanym wcześniej zjawiskiem akomodacji. Z drugiej strony mięśnie odnerwione nie mają zdolności do akomodacji i wolno narastający prąd może w’ywołać skurcz mięśnia. Często szybko narastające natężenie sprawia, że impulsy są zbyt krótkie, by sprostać zwiększonej szerokości chronaksji w przypadku odczynu zwyrodnienia (patrz podrozdział „Chronaksja” w rozdz. 8). Jak widać, prędkość narastania natężenia należy uwzględnić w przypadku mięśni odner-wionych i regenerujących się. W praktyce klinicznej można zastosować ogólną zasadę, zgodnie z którą do pobudzania prawidłowo unerwionych mięśni należy stosować impulsy o szybko zwiększającej się amplitudzie, natomiast mięśnie uszkodzone należy stymulować prądem o wolniej narastającym natężeniu. Urządzenia do elektrostymulacji są z reguły wyposażone w odpowiednio wyskalowane regulatory tempa wzrostu natężenia.

Podobne prace

Do góry