Ocena brak

PREADAPTACJA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PREADAPTACJA <łc. prae- = wprzód + nłc. adaptatio = przystosowanie) ang. preadaptation; fr. preadaptation

Mol. Termin Ch. B. Dayenporta przyjęty na określenie przystosowania się pew­nych organizmów do warunków życia bez uprzedniego wpływu owych warunków na te organizmy.

Teoria preadaptacji została sformułowa­na w związku z —> ewolucjonizmem (2) darwinowskim — bądź jako jego uzupeł­nienie, bądź w opozycji do niego. Współ­cześnie najbardziej znanym przedstawi­cielem teorii preadaptacji, zwłaszcza pre­adaptacji genetycznej, jest L. C. Cuenot.

Do góry