Ocena brak

Prawomocność orzeczeń sądu amin.

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

W doktrynie wyróżnia się prawomocność formalną i materialną.

Prawomocność formalna - orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie służy co do niego środek zaskarżenia.

Prawomocność materialna - orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd który je wydał, lecz również inne sądy i organy państwowe.

Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym wiążą od chwili w której zostały podpisane z uzasadnieniem a jeżeli sąd nie uzasadnia postanowienia od chwili podpisania sentencji.

Podobne prace

Do góry