Ocena brak

Prawo zamówień publicznych

Autor /agisgulge Dodano /09.06.2005

Prawo zamówień publicznych.
Cel jaki to prawo realizuje.

Prawo zamówienia publicznych to jedno z podstawowych dziedzin prawa i prawa międzynarodowego oraz istotny element gospodarki państwowej. Przy zamówieniach publicznych wykorzystuje się najczęściej środki publiczne. W latach 70 pojawiły się pierwsze regulacje zamówień publicznych, choć w niektórych państwach pojawiły się wcześniej. W Polsce pojawiły się pierwsze regulacje w 1994 r. kiedy uchwalono pierwszą ustawę o z.p. Ustawa z dnia 29.01.1994 Prawo zamówień publicznych.

Pierwsze regulacje powstały w starożytnym Rzymie w podręczniku Witrwiusza
?o architekturze?. Istotą zamówień publicznych było wykonywanie przez ówczesnego architekta (budowniczego) zamówienia zrealizowanego w oparciu o kosztorys jak i cenę ustaloną przez urzędnika reprezentującego władzę publiczną.
Zamówienia publiczne były to umowy, gdzie z jednej strony występował organ państwowy a z drugiej strony występował wykonawca ? określany mianem ?architekta?. Tego typu umowy były zawierane w oparciu o przepisy prawa prywatnego np. umowa najmu, dzierżawy oraz wykonanie różnego rodzaju robót budowlanych.

W czasach republikańskich z.p. były regulowane przez cenzorów były regulowane przez tzw. lex cenzoria ? określano tutaj m.in. roboty i materiały ? wykaz materiałów robót wykorzystywanych przy z.p., wskazywano na warunki przetargu (przetarg ? najczęściej wykorzystywana forma - procedura, która służy do wyłonienia oferenta, wykonawcy), wskazywano na różnego rodzaju poręczenia gwarancje, które świadczyły o rzetelności roboty, wskazywano na warunki i terminy płatności, które maiły być realizowane przez owych architektów itd.
Zamówienia publiczne to inaczej umowa cywilno-prawna.

Rozwój instytucji z.p. nastąpił przede wszystkim w państwie burżuazyjnym. Istotą tych z.p. było sporządzenie przez Państwo ? organy władzy państwowej, wykazu wszystkich produktów, inwestycji, usług jakie miały być realizowane przez konkretnych wykonawców przy czym w tym okresie dawano możliwość korzystania z różnego rodzaju preferencji przez podmioty, które przystępowały do wykonania danego zamówienia. Były to preferencje kredytowe, podatkowe, dewizowe itp.
W państwie kapitalistycznym z.p. nie różniły się od wcześniejszych etapów rozwoju gospodarczego. Postawiono jedynie na wykorzystanie z.p. przy realizacji zadań administracji tj. inwestycji budowlanych, wyposażenia armii, inwestycje w oświacie itp. Te rozwiązania stały się podstawą do przyjęcia rozwiązań na niwie prawa europejskiego, co znalazło odzwierciedlenie głownie w przepisach prawa wtórnego przede wszystkim w dyrektywach UE w zakresie z.p.

Definicja z.p. w sensie szerokim (ogólnym):
Zamówienia publiczne ? zakup dóbr i usług dokonywany przez państwo i inne podmioty publiczne.

Cechy (charakterystyka) z.p.:
1. z.p. realizowane są na rzecz podmiotów publicznych tzn.

Podobne prace

Do góry