Ocena brak

Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

- zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe

- pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Podobne prace

Do góry