Ocena brak

Prawo Ohma

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Prawo Ohma: natężenie prądu płynącego W odcinku obwodu jest proporcjonalne do Przyłożonego napięcia do natężenie ma wartość

Stałą. Prawo Kirchoffa suma natężeni wpływających Do rozgałęzienia jest równa sumie natężeń wypływaj . Z rozgałęzienia w obwodzie nie rozgałęzionym 8natężenie

Prądu jest jednakowe w każdym punkcie . Prąd elektryczny poleg8a na przepływie elektronów . Płynie on tylko w obwodach zamkniętych .

Skutki przep.

Prądu Cieplne (żarówka , grzejnik elek. ) .

Mechaniczne (silnik elek. , wiatrak , mikser )

Magnetyczne( elektro magnes ) dzwonek , Chemiczne (do otrzymywania pierwiastków ) . Umowny zwrot płynięcia prądu jest od plusa do minusa . Natężenie prądu (I) wielkość określająca z jakim prądem mamy do czynienia określa ile ładunków przepływa przez ppp w ciągu 1 sekundy .

Podstawową jednostką napięcia jest jeden amper wtedy w ciągu

1s przez 5 p przepływa ładunek 1C 230 mA = 0,23 A

1mA ( mili amper ) 1000 = 10-3 A

1uA ( mikro amper ) 1000000= 10-6 A Opór elektryczny (R) jest to wartość którą obliczamy dzieląc napięcie .

Podstawową jednostką oporu jest 1 Ohm 1om ( 1 W ) Wtedy przy połączeniu do odbiornika napięcie 1 wolta płynie przez ten odbiornik płynie prąd o natężeniu jednego . Ampera Symbol Opornika .

1.Opór przewodnika zależy proporcjonalnie od jego długości ( L )

2.Opór przewodnika zależy od  materiału z którego wykonany jest przewodnik

3. Opór przewodnika  zależy odwrotnie proporcjonalnie od pola przekroju poprzecz  tego przewodnika . (S) . Miernikiem mierzącym napięcie jest  jest woltomierz , włączany do obwodu równolegle .

Natęzenie elektryczne Jednostka

1mV (mega volt ) 1000000 V= 10 6

1kV ( kilo volt ) 1000 V = 10 3

1mV ( milivolt ) 1/1000 = 10 – 3

Napięcie elektryczne : podstawową jednostką napięcia jest jeden volt

Napięcie między 2 punktami ma wartość jednego volta . Jeżeli siła pola wykonuje pracę jednego dżula nad ładunkiem 1 Columba . Wzór U= w/q (1I /1C = 1N )

Napięcie elektryczne wartość jego obliczamy dzieląc pracę wykonan2ą przez siły pola przy przesuwaniu ładunku pomiędzy 2 punktami przy wartości tego ładunku .

Przy połączeniu równoległym opór całkowity maleje .

Odwrotność oporu całkowitego jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporników .

Opór całkowity przy połączeniu szeregowym oporników jestrówny sumie oporów poszczególnych oporników.

Podobne prace

Do góry