Ocena brak

Prawo minimum

Autor /aureLL Dodano /26.03.2013

Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to brak wody wśrodowisku ograniczy wzrost plonu. P.m. zastosowanedo jednego skł. pok. (np. miedzi)natychmiast wywołuje działanie prawa maksimumw stosunku do innego (fosforu), naktóry ten pierwszy działa antagonistycznie.

Poprzez stosowanie nawozów przywraca sięrównowagę miner. w glebie, aby uzyskać wysokieplony o wysokiej wartości biol. P.m.zostało rozszerzone w 1913 r. przez H. Shelforda,który stwierdził, że zarówno niedobór,jak i nadmiar danego czynnika może stanowićograniczenie występowania organizmów wokreślonym środowisku. Shelford określiłtakże strefę tolerancji ekol. Mimo wyolbrzymiania roli p.m. w ekologii ostatnie badaniawykazały, że ma ono ograniczony zakres stosowalności.

Podobne prace

Do góry