Ocena brak

Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Mamy w sobie dwie świadomości:

1. pierwsza zawiera charakteryzujące nas stany osobiste, reprezentuje wyłącznie naszą osobowość indywidualną i tę tworzy;

2. stany drugiej świadomości są wspólne całemu społeczeństwu. Reprezentuje typ zbiorowy i w konsekwencji — społeczeństwo, które bez niej nie istniałoby. 

Kiedy jeden ze składników tej drugiej świadomości kieruje naszym postępowaniem, działamy nie dla naszego interesu indywidualnego, ale dla celów zbiorowych.Chociaż różne, obie te świadomości są ze sobą powiązane, w sumie, bowiem mając jedno i to samo podłoże organiczne tworzą jedność. Są, więc solidarne. Solidarność zrodzona z po-dobieństw wiąże bezpośrednio jednostkę ze społeczeństwem -nazwa się ją mechaniczną. Solidarność ta polega nie tylko na ogólnym i nieokreślonym powiązaniu jednostki z grupą, ale także na uzgadnianiu poszczególnych dążeń.

Podobne prace

Do góry