Ocena brak

Prawo europejskie jako efekt zderzenia kultur prawnych

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

1. Korzenie prawa europejskiego

a. Kultura europejska => duże znaczenie prawa pozytywnego w kulturze zachodniej,  natomiast  w kulturach wschodnich sankcje natury społecznej i standardy moralne są dużo ważniejsze od sankcji prawnych.

i. Europocentryzm (łac. Europos – środek)

ii. Amerykanocentryzm

2. Pochodzenie kultury europejskiej:

- Johan Herder: Azja => Egipt => Grecja => Rzym

- Od M. Śródziemnego i Czernego w kierunku płn-zach

3. Złożone źródła europejskiej kultury prawnej:

a. Grecka filozofia prawa

b. Prawo rzymskie

c. Etyka judeochrześcijańska

d. Prawo zwyczajowe (miejscowe)

Ad. A Grecka filozofia prawa:

- Heraklit, Platon, Sokrates, Arystoteles

- Bardzo rozwinięta teoria prawa, pojęcia sprawiedliwości, stosowania prawa, przestrzegania prawa -> niewielki wpływ teorii na praktykę prawa w starożytnej Grecji

- Przyjęte przez Rzymian na grunt praktyki

Ad. B Prawo Rzymskie

- Cesarstwo Rzymskie

- Państwo Franków

- Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

- Szkoła glosatorów i postglosatorów

- Po ok. 100 latach od upadku Cesarstwa łacina klasyczna zamarła, a prawo rzymskie przestało funkcjonować i zostało w zasadzie zapomniane

- 1070 – z rozkazu papieża => remont biblioteki watykańskiej, odnalezienie Kodeksu Justyniania

- Postglosatorzy  - od XII w. (Uniwersytet w Bolonii)

- Do XVI w. dominuje Corpus Iuris Civili, na który składają się: prawo kanoniczne, zwyczajowe i feudalne

- 1804 – kodeks napoleoński

- Poł XIX w. => odejście od prawa rzymskiego

- Odmiennośc systemu anglosaskiego => prawo rzymskie na wyspach nie przyjęło się w ogóle

- 2 tys lat temu ¼ ludności żyła pod panowaniem prawa rzymskiego

- Ustawa XII tablic 449 r. p.n.e. => Corpus Iuris Civilis => system prawny Bizancjum (do 1453 Corpus Iuris Civil)

Ad.C Etyka judeochrześcijańska

- Etyka

- Przymierze z Bogiem

- Prawo natury (ponadczasowy porządek prawny)

- Prawo kanonicznie (autonomiczny porządek prawny)

- W prawie rzymskim nie ma zapisów o standardach moralnych i religijnych

Ad. D Prawo zwyczajowe

- Trwałe i jednolite normy przestrzegane przez narody europejskie w przekonaniu, że są obowiązującym prawem.

Opracowane na podstawie wykładu. Brak tego tematu w podanej literaturze.

Podobne prace

Do góry