Ocena brak

Prawo europejskie

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Termin prawo europejskie rozumieć można wieloznacznie.

- jako prawo wspólnotowe, a więc prawo stanowione przez Wspólnoty Europejskie.

- jako prawo funkcjonujące o organizacjach europejskich, przede wszystkim w radzie europy, ale i w innych organizacjach funkcjonujących w europie, np. Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu ( EFTA), organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radzie Państw Bałtyckich itp.

Prawo europejskie stanowi automatyczny system prawny. Prawo europejskie służy realizacji celów określonych w traktatach powołujących do życia Wspólnoty europejskie i Unię Europejską. Traktaty te nie obejmują wszystkich obszarów działania państw członkowskich Unii. Nie ma dotychczas europejskich regulacji prawnych dotyczących prawa karnego, procedury karnej, prawa administracyjnego i wielu innych gałęzi.Źródła prawa europejskiego dzieli się na pierwotne oraz pochodne ( wtórne).

Pierwotne źródła prawa europejskiego to przede wszystkim traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich np.Traktat Paryski z 1951, Traktat Rzymski z 1957. Nie są pierwotnymi źródłami prawa europejskiego te części (postanowienia) Jednolitego aktu Europejskiego i Traktatu o Unii Europejskiej, które nie zmieniają traktatów założycielskich wspólnot, a odnoszą się do nowych form współpracy ( II filar Unii- Wspólna Polityka zagraniczna I filar Bezpieczeństwa oraz Iii filar Unii- Sprawy Wewnętrzne i Sprawiedliwość) Przez prawo pochodne określa się prawo stanowione przez poszczególne instytucje wspólnotowe, które dysponują uprawnieniami prawodawczymi przyznanymi im przez traktaty założycielskie

Podobne prace

Do góry