Ocena brak

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

- Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego). Obowiązuje pewna ilość norm społecznych regulujących stosunki międzyludzkie, np. normy moralne, normy statutowe, normy prawne( najsilniejsze, pochodzą od najsilniejszej organizacji).

Prawo uporządkowany ogół norm postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, norm ustanowionych lub uznanych przez państwo, których realizowanie zabezpieczone jest zagrożeniem użycia przymusu przez kompetentne organy państwowe.

Definicja ta ma swoje ograniczenia. Odnosi się bowiem do prawa wewnątrzpaństwowego, a nie obejmuje międzynarodowego prawa publicznego (tzw. prawo narodów) „ które nie jest stanowione przez władze jedno państwowe, a powstaje w wyniku umów międzynarodowych. Nie należy wprost do systemów prawnych poszczególnych państw. Nasza konstytucja dala wysoką pozycję temu prawu: „ Państwo polskie przestrzega obowiązującego prawa międzynarodowego”.

Podobne prace

Do góry