Ocena brak

Prawo do sądu

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Do katalogu praw i wolności osobistych zaliczone jest także prawo do rzetelnej procedury sadowej a w szczególności :

Art. 54 ust. 1

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Ust. 2

Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłoszony jest publicznie.

W analizowanym artykule została wyrażona bardzo ważna zasada, która określa się mianem prawa do sądu. Jest to bardzo ważne prawo jednostki, która może dochodzić swych praw przed : „ właściwym niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem”.

Organ sądowy winien zatem wypełniać wszystkie te wymienione wyżej cechy.

Prawo do sądu nakazuje ustawodawcy takie ukształtowanie właściwości sądów, by w każdej sprawie jednostka czy inne podmioty praw konstytucyjnych miały możliwość uzyskania orzeczenia sądowego. Korelatem tego nakazu jest obowiązek zapewnienia jednostce rzeczywistego dostępu, a więc np.; utrzymania wysokości kosztów sądowych na poziomie umożliwiającym ten dostęp.

Podobne prace

Do góry