Ocena brak

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art. 41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do obiektywnego, rzetelnego i podjętego w rozsądnym terminie załatwiania sprawy obejmuje:

- Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miała być załatwiona niekorzystnie,

- Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej oraz uzasadnionych wiadomości poufnych,

- Prawo do uzasadnienia decyzji.

Zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla prawa państw członkowskich każdy ma prawo domagać się pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych mu przez organy lub funkcjonariuszy przy wykonywaniu powierzonych im funkcji.

Podobne prace

Do góry