Ocena brak

Prawo a moralność

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

Moralności – to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe. U podłoża moralności leżą wyobrażenia ludzi o tym, co jest dobre i o tym, co jest złe.

W każdym społeczeństwie istnieje zespół norm moralnych wspólnych dla całego społeczeństwa. Są to tzw. elementarne normy moralne.

Prawo i moralność regulują wiele stosunków społecznych. Są takie dziedziny, w których postępowanie ludzi reguluje tylko prawo lub tylko moralność. Na wielu jednak płaszczyznach prawo i moralność stykają się i może między nimi dochodzić do kolizji. Kolizje polegają na tym, że prawo zobowiązuje do takiego sposobu posterowanie, którego moralność nie aprobuje lub wręcz zabrania. Rozbieżność między normą prawną a moralnością może być całkowita lub częściowa.

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne:

  • Moralnie pozytywne

  • Moralnie negatywne

  • Moralnie obojętne

 

 

Różnice między prawem a moralnością:

  • Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

  • Normy prawne mają charakter dwustronny, moralne jednostronny.

  • Normy prawne odnoszą się tylko do czynów i słów człowieka, moralność ingeruje także w dziedzinę myśli i uczuć.

  • Normy prawne regulują bardzo dokładnie postępowanie człowieka, moralność wskazuje ogólny kierunek postępowania.

Podobne prace

Do góry