Ocena brak

Prawne możliwości zatrudnienia pracownika na czas z góry oznaczony

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Jest również umową, w której strony określają czas jej trwania. Mogą to uczynić za pomocą jednostek czasu (miesiąc, rok) lub terminu kalendarzowego. Stąd w kodeksie wyróżniono umowę na czas określony, umowę na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Kodeks nie przewiduje ograniczeń, co do tego jak długo może trwać taka umowa, jednak nie może ona być za długa, gdyż to osłabia pozycje i prawa pracownika. Może to być również uznane za odchodzenie od prawa i nieważne.

Dwukrotne zawarcie umowy na czas określony, skutkuje zawarciem jej na czas nieokreślony, pod warunkiem ze przerwa miedzy pierwsza a druga umowa nie przekroczyła miesiąca.

Przekształcenie z mocy prawa trzeciej umowy o prace na czas nieokreślony nie dotyczy umów zawartych:

- w celu zastępstwa pracownika

- umowy w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie jak również umów o prace na czas określony zawartych z agencja pracy tymczasowej

Podobne prace

Do góry