Ocena brak

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienia pełne nierozwiązywalne (całkowite)

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Jest to forma adopcji kiedy przysposabiający całkowicie włączają dziecko w swoją rodzinę, a między nimi nawiązują się prawno – rodzinne stosunki, takie jak w rodzinie naturalnej. W przypadku tego przysposobienia, rodzice naturalni tracą wszelkie prawa do dziecka, a więzi rodzinne zostają całkowicie zerwane i zatarte. Orzekane jest Onon w przypadku, kiedy biologiczni rodzice dziecka wyrazili zgodę na przysposobienie, nie typując osoby przysposabiającego – adopcja anonimowa.

Ta, tak zwana umowa blankietowa (in blanco), może zostać podpisana nie wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia dziecka – zostało to ustanowione w 1995 roku, ze względu na stan psychiczny matki po urodzeniu, to znaczy, aby podjęła w pełni świadomą decyzję, co do oddania dziecka do adopcji, a nie pod wpływem szoku pourodzeniowego. W przypadku adopcji zostaje sporządzony nowy akt urodzenia dziecka przysposabianego, gdzie w miejscu „rodziców” figurują nazwiska osób przysposabiających.

Podobne prace

Do góry