Ocena brak

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /28.02.2007

Plan referatu:

I. Wstęp
II. Rozwinięcie

1. Dojście do władzy: pucz w Chile, rewolucja na Kubie.
2. Reformy gospodarcze Pinocheta i Castro.
3. Represje wobec obywateli oraz brutalne zwalczanie opozycji.
4. Polityka zagraniczna obu państw.
5. Schyłek panowania. Śmierć Pinocheta, choroba Fidela.
6. Komentarze na temat dyktatorów w oczach światowych przywódców i mediów.

III. Zakończenie

Temat: Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro ? ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

Komunizm, czy kapitalizm? Dostatek, kosztem mniejszej wolności osobistej, czy głód, ubóstwo, ale i bezproblemowy dostęp do opieki medycznej? Dobrze rozwinięta edukacja kosztem braku ?socjalu?, czy analfabetyzm, brak ośrodków kultury, ale i nowe miejsca pracy? Cenzura prasy i radia, czy możliwość startowania w wyborach na stanowiska administracji państwowej w zamian za przystąpienie do rządzącej partii i głoszenie jej ideałów? ?Dobra? korupcja, czy jej całkowity brak kosztem wolniejszego rozwoju gospodarczego kraju? Zależność od Waszyngtonu, czy podległość Moskwie? ? oto dylemat czasów zimnej wielu państw tzw. ?trzeciego świata?. Dylemat, który w Ameryce Łacińskiej symbolizują nazwiska Augusto Pinocheta i Fidela Castro ? dwóch największych dyktatorów tamtego regionu.

Dojście do władzy: rewolucja na Kubie, pucz w Chile.

Dominującą postacią życia politycznego Kuby od lat 30-tych był płk. Fulgencio Batista de Zaldivar, który w 1940 roku ustanowił własną dyktaturę. Gospodarka kubańska, całkowicie oparta na monokulturze trzciny cukrowej i turystyce, była zupełnie uzależniona od USA. Rodziło to nastroje nacjonalistyczne, które wykorzystała grupa lewicujących intelektualistów z braćmi Fidelem i Raulem Castro Ruz na czele. Nie widzący prawnych sposobów na przejęcie władzy komuniści 26 lipca 1953 r. podjęli nieudaną próbę zdobycia rządów siłą. Fidel został uwięziony, lecz jego ruch, znany potem pod nazwą "ruchu 26 lipca", zyskał znaczną popularność. Po uwolnieniu z więzienia Castro wyemigrował do Meksyku, by tam wraz z Ernesto Che Guevarą przygotować kolejny spisek zbrojny. Jesienią 1956 roku wybuchło na Kubie powstanie, a w grudniu 1956 r. bracia Castro i sformowany przez nich kilkudziesięcioosobowy oddział wylądowali na wyspie. Wojna domowa trwała ponad dwa lata i kosztowała ok. 20 tys. istnień ludzkich. W 1958 r. kubańscy komuniści otrzymali radziecką pomoc wojskową. Umożliwiła ona podjęcie jesienią tego roku ofensywy. 1 stycznia 1959 r. Batista uciekł z kraju, a następnego dnia oddziały kierowane przez Argentyńczyka Ernesto Che Guevarę zajęły Hawanę. Istotną rolę w obaleniu dyktatury Batisty odegrał także spisek wojskowy w armii dyktatora, na którego czele stał gen. Cantilla. O dziwo, pierwszym krajem na świecie, który uznał nowy komunistyczny rząd Kuby były Stany Zjednoczone.

Do góry