Ocena brak

PRAWDOMÓWNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAWDOMÓWNOŚĆ gr. tó apseudes; nłc. veradtas; ang. veracity, truthfulness, truth-telling; fr. veracite; nm. Wahrheitsliebe, Wahrhaftigkeit

  1. et. Cnota polegająca na wypowiada­niu zgodnie z wewnętrznym przekona­niem osoby mówiącej posiadanych przez nią wiadomości z wyjątkiem tych, które są objęte obowiązkiem zachowania sekretu. Przeciwieństwem prawdomówności jest kłamstwo, a prócz tego przeciwstawia się jej nieoględność w mowie i wyjawienie se­kretu, czyli niedyskrecję.

  2. W logice tradycyjnej: zgodność —> zna­ku (Ib) instrumentalnego, np. mowy, pis­ma, ze -> znakiem (la) formalnym (my­ślą), a tego ostatniego — z obiektywną rzeczywistością. Prawdomówność jest od­mianą —> prawdy (I) logicznej.

Podobne prace

Do góry