Ocena brak

Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Czynne i bierne.

Prawo czynne – do głosowania (obywatel polski, a w lokalnych obywatel UE). Cenzus wieku – 18 lat i nie ma wyjątków.

Prawo bierne – prawo do kandydowania. Cenzus wieku:

a) 35 lat – na Prezydenta

b) 30 lat – do Senatu

c) 20 lat – do Europarlamentu i Sejmu

d) 25 lat – na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

e) 18 lat – na radnego

Niekaralność – kandydat na posła lub senatora nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, na karę pozbawienia wolności.

Wyjątki nie posiadający praw wyborczych:1. Nieposiadający praw wyborczych; osoba ubezwłasnowolniona z tytułu choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii, alkoholizmu.

Podobne prace

Do góry