Ocena brak

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego

b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić

c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO)

d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych

e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem

f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu)

g) Wolność poruszania się (wyjątekwięzień)

h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania

i) Obywatel polski nie może być wydalony z kraju – banicja

j) Można dokonać ekstradycji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) na zasadzie wzajemności

k) Wolność sumienia i wyznania

Atrybutami praw osobistych są swobodne poruszanie się i zamieszkanie. Pakiet praw osobistych został ukształtowany w XIX wieku, w XX dużo dodano. Są one gwarantowane w prawie międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry