Ocena brak

Prawa i wolności obywatelskie - ich regulacja adm.- pr.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Stowarzyszenie - forma organizowania różnego rodzaju grup społ. dla konkretnych wspólnych celów, ma charakter dobrowolny, samorządny, cel - niezarobkowy. Ma prawo do stanowienia o swoich celach, programach działania i strukturach organizacyjnych. Opiera się na społ. działalności jego członków. Komitet stowarzyszenia składa wniosek do sądu rejestrowego (sąd wojew.), zarejestrowanie odbywa się na rozprawie przed sądem. Wpis dokonany jest w formie postanowienia.

Zgromadzenie - zgrupowanie co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Wolność do zgromadzeń podlega ograniczeniom. Zgromadzenie, które ma się odbyć na otwartej przestrzeni podlega zawiadomieniu przez organizatora do właściwego org. gminy (nie później niż 3 dni przed i nie wcześniej niż 30 dni przed).

Partia polit. jest to dobrowolna org. ludzi, którzy mają wspólny cel - zazwyczaj dążą do władzy. Jest ona wyrazicielem interesów określonej grupy, ma zawsze program polityczny, wiąże państwo ze społeczeństwem. Są różne rodzaje partii polit., np. rządząca, opozycyjna, współuczestnicząca (w koalicji), rewolucyjna (nagłe zmiany), reformistyczna (proces ewolucyjny przemian), masowe. W Polsce partie polit. rejestrują sądy przy spełnieniu min. warunków. Partia polit. otrzymuje z chwilą zarejestrowania osobowość prawną.

Podobne prace

Do góry