Ocena brak

Prawa i obowiazki małżonków w świetle prawa rodzinnego

Autor /Liesjushice Dodano /19.10.2005

Zawarcie malzenstwa powoduje powstanie po stronie obojga malzonkow szeregu praw i obowiazkow.Najwazniejsze prawa i obowiazki malzonkow to:
- obowiazek wspolnego pozycia
według określenia Sądu Najwyższego - polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej lącznosci małżonkow, ktora stanowi naturalny cel malzenstwa i warunkuje urzeczywistnienie jego tresci. Przejawami wspolnego pozycia jest wspolne zamieszkanie, wzajemna lijalnosc malzonkow, uwzglednienie slusznych interesow i uczuc drugiej strony, poszanowanie itd.
- obowiazek wzajemnej pomocy
Polega nie tylko na pomocy materialnej, lecz rowniez na pomocy moralnej, na wspieraniu poczynań i przezwycieżaniu trudnosci drugiego malzonka. Obowiazek ten przejawia sie szczegolnie silnie np. w wypadku choroby wspolmalzonka
- obowiazek wiernosci
obciaza oboje malzonkow. malzonek, ktory dopuszcza sie cudzołustwa doprowadzajac do rozkladu pozycia malzenskiego moze zostac uznany za wylacznie winnego rozwodu
- obowiazek wspoldzialania dla dobra rodziny
oznacza, ze o wszystkich istotnych sprawach dla rodziny malzonkowie powinni rozstrzygac wspolnie. Wspoldzialanie dla dobra rodziny przejawiac sie moze w przyczynianiu się weług sił i możliwosci zarobkowych i majątkowychkazdego ze wspolmalzonkow do zaspokajania potrzeb rodziny. W szczegolnosci przyczynienie sie to polegac moze na osobistych staraniach malzonkow i wychowanie dzieci oraz na pracy we wspolnym gospodarstwie domowym.
- zasada wspolnego rozstrzygania spraw rodziny stanowi, iż istotne sprawy rodziny muszą byc przez wspolmalzonkow rozstrzygane wspolnie. W zwyklych sparwach rodziny moze wystepowac osobno kazdy ze wspolmalzonkow, a zobowiazania w takich sprawach zaciagniete przez jednego z nich obciazaja soldarnie oboje malzonkow

Wszystie one podporzadkowane są naczelnemu celowi, ajkim jest dobro zalozonej przez wspolmalzonkow rodziny. Obowiazuje przy tym zasada, iz malzonkowiemają rowne prawa i obowiązki w malzenstwie

Podobne prace

Do góry