Ocena brak

PRASUMIENIE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRASUMIENIE nłc. synteresis (z gr. synteresis - zachowanie, utrzymanie, strzeżenie); ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis

et. Wrodzona sprawność (cnota) rozu­mu praktycznego umożliwiająca poznanie pierwszych zasad działania {prima princi­pia practica), zwana również sumie­niem habitualnym(w odróżnieniu od —> sumienia aktualnego). Prasumienie jest naturalnym ukierunkowaniem ku dobru, wyrażającym się w sądzie: „Do­bro należy czynić, a zła — unikać". Jest ono podstawowym czynnikiem moral­ności, syn.^ Syntereza.

Podobne prace

Do góry