Ocena brak

Praktyki religijne

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Większość ludzi postrzega religię nie poprzez pryz­mat głoszonej przez nią teologii, lecz poprzez zewnętrzne formy kultu. Religie Zachodu kładą szczególny nacisk na grupowe spotkania członków wspólnoty. Chrześcijanie spotykają się na mszach, którym towarzyszą wspólny śpiew i modlitwa. Modlitwa jest też bardzo ważnym elementem isla­mu — muzułmanie zobowiązani są pięć razy dzien­nie pokłonić się w stronę Mekki i odprawić stoso­wne modły. Judaizm największy nacisk kładzie na czytanie świętych pism - Tory i Talmudu.
W religiach zachodu na zbawienie może liczyć ten, kto mocno i niezachwianie wierzy w Boga i przestrzega jego przykazań, czyniąc jak najwięcej dobra. W religiach Wschodu, takich jak buddyzm czy hinduizm, największy nacisk położony jest na doskonalenie własnej świadomości - w buddyzmie jest to wyciszenie się i wyzwolenie z ziemskich pragnień, w hinduizmie cała tajemnica tkwi w tym, żeby zdać sobie sprawę, że boskość jest wewnątrz człowieka. Dlatego właśnie religie Wschodu są uważane za indywidualistyczne; ofiary, modlitwy i inne rytuały odprawiane są osobiście przez każ­dego wiernego w zaciszu własnego domu. Wspólne modlitwy i rytuały mają tu o wiele mniejsze znacze­nie. Nieodłącznym elementem skomplikowanych teologicznych rozważań jest medytacja - jedna z podstawowych form samodoskonalenia.

Podobne prace

Do góry