Ocena brak

PRAKTYCYZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  1. Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań praktyką.

  2. Stanowisko wyrażające się w uzna­waniu za celowe tylko takich działań, badań naukowych, rozważań itp., które przy­noszą bezpośrednie korzyści praktyczne, przy czym pomija się z reguły ich podbu­dowę teoretyczną. —> Utylitaryzm, —> pragmatyzm (1, 3).

Podobne prace

Do góry