Ocena brak

PRAKSIS

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną, w któ­rej podmiot działający sam ustanawia cele. W Etyce nikomachejskiej Arystotelesa pier­wotną konotacją praksis jest kształtowanie polityki.

Podobne prace

Do góry