Ocena brak

PRAGMATYKA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAGMATYKA (gr. pragmatikós = zdol­ny do działania) ang. pragmatics; fr. la pragmatique; nm. Pragmatik

Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki 121 i ^ syntaktyki) zajmu­jący się relacjami między językiem a pod­miotami posługującymi się nim w proce­sie porozumiewania się między sobą. Do takich relacji należą: komunikowanie się, rozumienie wyrażeń, uznawanie zdań za prawdziwe, itp.

Podobne prace

Do góry