Ocena brak

PRAGMATYCYZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAGMATYCYZM pragmatikós = zdolny do działania) ang. pragmaticism; fr. pragmaticisme

—> Pragmatyzm (1) Ch. S. Peirce'a w jego własnej terminologii, nazwany tak przez niego (1905) dla odróżnienia od pragmaty­zmu W. Jamesa i innych pragmatystów. W ujędu Peirce'a o kryterium prawdy sta­nowi teoretyczna przydatność twierdzeń, nie zaś — jak u Jamesa — przydatność pra­ktyczna. —> Synechizm, —> tychizm.

Do góry