Ocena brak

Prądy średniej częstotliwości

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

Prądy te, zwane też prądami Ncmcca, który wprowadził je do medycyny, powstają na /asad/ie inlerferencji prądów doprowadzonych do tkanek w dwóch mezalez nych obwodach. Kóżnią się między sobą częstotliwością, lecz stosunkowo nieznacznie, od 1 do 1 50 Hz. Na przykład w jednym obwodzie występuje napięcie o slałej c/ęslolliwości 3 000 Hz, w drugim o częstotliwości regulowanej, od 3 000 do

3 100 ł Iz. Stosuje się prądy o średniej częstotliwości, od 3 do 5 kHz.

Zjawisko interferencji występuje wtedy, gdy dwa rytmy nakładają się, co powoduje, że sumując się, mogą się wzajemne wzmagać, kiedy trafiają na siebie te same fazy, lub osłabiać, kiedy spotykają się fazy przeciwne. Punkty maksymalnego wzmocnienia i maksymalnego zmniejszenia energii nazywamy węzłami interferencyjnymi.

Częstość węzłów interferencyjnych jesl laka jak różnica częstości między inter-ferującymi obwodami. Znaczy to np., że gdy użyjemy dwóch napięć elektrycznych, które się różnią częstością o 20 Hz (np. 3 000 i 3 020 Hz), to węzły wystąpią / częstością 20 Hz. Węzły te w zakresie od 10 do 100 Hz działają podobnie jak napięcia impulsowe malej częstotliwości, tj. działają przeciwbólowo i pobudzają do skurczu mięśnie prążkowane.

W zabiegu ikanki są poddane jednocześnie wpływom prądów średniej częstości i wpływom impulsowym małej częstości. W sumie prądy te mają następujące cechy:

- mniej diażnią zakończenia czuciowe niż prądy impulsowe małej częstości, a więc są odczuwane przyjemniej i można podać je w większym natężeniu,

-    pizenikają głębiej do tkanek dzięki mniejszemu elektrycznemu oporowi pojemnościowemu,

-    nie wywołują zmian elektrolitycznych na skór/e, są bowiem przemienne, dwukierunkowe.

Te cechy przyczyniły się do częstego stosowania prądów interferencyjnych w walc.e z bólem, a także w ćwiczeniach grup mięśniowych. Prądami interferencyjnymi nie można u/yskać skurczów pojedynczych mięśni leżących wśród innych.

W niektórych aparatach stosuje się dynamiczny prąd interferencyjny, przez zmianę częstotliwości drgań w czasie zabiegu, co powoduje, ze lokalizacja węzłów interferencyjnych zmienia się (zmienia się wektor interferencji), niejako omiatając tkanki, co równomierniej rozkłada ich działanie i unika się fali stojącej. Zmiana częstotliwości mo/e być sterowana ręcznie, a w wielu aparatach następuje automatycznie.

Podobny efekt otrzymuje się dzięki zastosowaniu elektrod ruchomych. W tym celu jedna z każdej pary elektrod jest uformowana w rękawicę. Rękawice le służą do przesuwania rąk lerapeuly w wybranych kierunkach i okolicach ciała (rodzaj bardzo ograniczonego masażu), lecz tak, aby zachować skrzyżowany przepływ prądów i ich interferencję.

Efekt przeciwbólowy i ćwiczący mięśnie występuje w całym zakresie częstości węzłów, tj. od 10 do 100 I Iz, lecz częstości od 50 do 100 Hz działają silniej przeciw-bólowo, a częstości od 10 do 50 Hz silniej wpływają na mięśnie.

 

Podobne prace

Do góry