Ocena brak

Prądy morskie

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

1. Prądy morskie - to potężne "rzeki" przemierzające warstwy oceanów i mórz. Potrafią one pływać z prędkością przekraczającą 10km/h i przemieszczając się ponad 100 mln m3/s wody. Temperatura wody pozwala na określenie ciepłych i zimnych prądów. Ciepłe płyną od równika w kierunku biegunów, zimne płyną od biegunów ku równikowi. Prądy ciepłe i zimne mają wielki wpływ na klimat. Prądy morskie powodują wzrost temperatury, a zimne obniżenie temperatury.

2. Prądy gęstościowe - powstają na granicy różnych rodzajów wód, np. pod względem temperatury lub zasolenia.

3. Sejsze - poziome ruchy wód wywołane różnicami ciśnienia powietrza nad powierzchnią zbiornika (zaznaczają się na dużych powierzchniach). Zmiana ciśnienia o 1hPa powoduje zmianę o 1 cm.

4. Falowanie wiatrowe - pod wpływem tarcia wiatru o powierzchnię wody, cząstki wody zostają wprawione w ruch kołowy. Wiele kołowych ruchów cząstek wody tworzy przemieszczającą się falę. Współoddziaływanie wiatru i wody daje wynik zwany stanem morza.

5. Falowanie wiatrowe - odbywa się do 1 długości fali, jest to podstawa falowania. Poniżej podstawy falowania woda pozostaje nieruchoma. W wodach płytszych dno hamuje ten ruch i cząsteczki zakreślają elipsy pochylone ku brzegowi (jeśli ich wysokość jest duża to załamują się). Na samym brzegu cząsteczki wykonują ruch posuwisto - zwrotny (jest to fala przyboju). Fale te mogą wykonywać pracę (rzeźbotwórcza działalność fal).Głębokość tej działalności to podstawa erozji fali wynosi ona 1/3 długości fali. Najwyższa obserwowana fala wiatrowa wyniosła 34 metry, była obserwowana na Oceanie Spokojnym w 1933 r.

6. Martwa fala - to fala, która utrzymuje się na powierzchni wody po szturmie i wędruje po oceanie.

7. Pływy - są to rytmiczne powtarzające się co 12 h 27 min fazy pionowy ruchów poziomu wód.

Podobne prace

Do góry