Ocena brak

Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

W leczeniu porażeń spastycznych wykorzystuje się metodę Hufschmidta, zwaną metodą podwójnego impulsu, lub jej modyfikację, tzw. tonolizę.

Metoda Hufschmidta polega na stymulacji porażonych kurczowo mięśni i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Umożliwia to normalizację stanu napięcia mięśni antagonistycznych w stosunku do grupy mięśni porażonych spastycznie. Jeżeli jest upośledzona ośrodkowa regulacja stanu pobudliwości wrzecion mięśniowych, dochodzi do przewagi silniejszej grupy mięśniowej. Powoduje to zwiotczenie antagonistycznej grupy mięśniowej w wyniku braku sterowania napięciem mięśni przeciwstawnych czynnościowo. U osób z porażeniem połowiczym obserwujemy to w postaci kurczowego zaciśnięcia dłoni czy przykurczu zgięciowego palców stopy.

W metodzie tej stosowana jest stymulacji mięśnia spastycznego krótkim impulsem, który wywołuje jego skurcz, a następnie trwające bardzo krótko rozluźnienie. W okresie rozluźnienia mięśnia spastycznego działa następny impuls na mięsień antagonistyczny, co powoduje jego skurcz w warunkach wyeliminowania oporu stawianego przez mięsień porażony spastycznie. Powtarzając tego rodzaju pobudzenie, uzyskujemy w pewnym stopniu normalizację gry mięśniowej.

Metoda tonolizy polega na stymulacji mięśnia spastycznego krótkim impulsem prostokątnym lub trójkątnym, który wywołuje jego skurcz, a następnie rozluźnienie. W okresie rozluźnienia mięśnia spastycznego stosujemy serię impulsów modulowaną, o obwiedni zbliżonej kształtem do trapezu, na mięsień antagonistyczny, uzyskując jego skurcz w wyniku wyeliminowania oporu stawianego przez mięsień z niedowładem spastycznym (Mika, 2005).

Zastosowanie w rehabilitacji chorych po udarze mózgu mają także prądy Traberta (dwa-pięć). Są to impulsowe prądy prostokątne o czasie trwania 2 ms i przerwie 5 ms oraz częstotliwości 143 Hz. Wpływają korzystnie na krążenie, działają przeciwbólowo, obniżają wzmożone napięcie mięśniowe. W leczeniu spastyczności stosowane są też impulsy pneumatyczne z zastosowaniem niewielkich wartości ciśnienia w zakresie 16-60 kPa w sposób impulsowy (Kwolek, 2003).

 

Podobne prace

Do góry