Ocena brak

Prąd interferencyjny

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Odrębność prądów interferencyjnych polega na tym, że są one wynikiem skrzyżowania dwóch prądów wielkiej częstotliwości (np. 4000 i 4100 Hz). W wyniku nałożenia dwóch prądów' wypadkowa częstotliwość powstająca w wyniku zniesienia/wzmocnienia w punkcie skrzyżowania lub jego pobliżu wynosi 100 Hz.

Popularność częstotliwości 100 Hz jako częstotliwości pobudzającej tłumaczy się faktem jej zbliżenia do zakresu częstotliwości wywołujących tężcowy skurcz mięśni (50-100 Hz). Skurcz tężcowy jest to nieprzerwany skurcz mięśnia utrzymujący się przez cały czas trwania zabiegu. W obecności odczynu zwyrodnienia skurcz tężcowy zachodzi przy mniejszej częstotliwości (np. 10-20 Hz), co można wykorzystać do celów diagnostycznych. Znaczenie prądów interferencyjnych polega zatem na zwiększeniu głębokości przenikania prądu o większej częstotliwości (krótszym czasie trwania impulsów). Ponieważ przy takich częstotliwościach prąd nie powoduje skurczów mięśni (impulsy są zbyt krótkie), natomiast wypadkowa częstotliwość 100 Hz wywołuje ten efekt, urządzenia do elektro-terapii prądami interferencyjnymi umożliwiają generowanie prądu o tej częstotliwości na głębokościach większych, niż jest to możliwe do uzyskania, jeżeli na powierzchni skóry umieści się elektrody wytwarzające prąd o częstotliwości 100 Hz, jak w tradycyjnych urządzeniach do elek-troterapii niskonapięciowej.

Prądy interferencyjne z reguły nie wywołują widocznych skurczów mięśni, chyba że amplituda jest bardzo duża. Jednak pacjenci odczuwają skurcze przy niższym natężeniu.

Należy tu zauważyć, że w przypadku uszkodzenia nerwów (odczynu zwyrodnienia) przy mniejszych częstotliwościach (tzn. 1-10 Hz, gdy urządzenie pracuje w trybie rytmicznych zmian częstotliwości) występuje wzmożona reakcja i(lub) doznania pacjenta. Wytłumaczeniem tego zjawiska jest fakt, że szersze impulsy, związane z mniejszą częstotliwością, są lepiej odbierane przez uszkodzoną tkankę nerwową. W przypadku bardziej rozległych uszkodzeń nerwów może się zdarzyć, że prąd interferencyjny zmienny (dwufazowy) o średniej częstotliwości nie wywoła skurczów mięśni.

 

Podobne prace

Do góry