Ocena brak

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie:

Ogniwo

Akumulator

Prądnica

Naładowany

kondensar

Natężenie elektryczne- stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój do czasu jego przepływu

I=q/t

[I]=1A

1A= 1c/1s

q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika

amper- jest liczbowo równy natężeniu takiego padu, gdy przez poprzeczny przekrój przepływa ładunek 1

culomba w czasie 1 s

Najprostszy obwód elektryczne składa się: źródła napięcia elktycznego

Przewodników elektrycznych

Odbiornika energii elektyrvcznej

Warunki przepływu prądu: istnienie napięcia obwód musi być zamknięty

Amperomierz włączamy do odwodu szeregowo (jeden po drugim)

Woltomierz służy do pomiaru napięcia, włączamy równolegle

PRAWO OHMA

natężenie prądu elektrycznego jest proporcjonalne do napięcia. I~U opór elektryczny-wielkość charakteryzująca własności elektryczne przewodnika. Jego miarą jest stosunek napięcia między końcami przewodnika do natężenia prądu jaki płynie przez niego

R=U/I

[R]=1V/1A= 1om

1K = 1000

1M = 1000000

1G = 100000000

Przewodnik ma rezystancję 1 oma gdy przyłożone do niego napięcie (1V) wywoła przepływ prądu o natężeniu 1A

Opór elektryczny zależy od:

1. długości przewodnika (im dłuższy przewodnik tym większy opór) R ~ l

2. pola przekroju poprzecznego przewodnika R~1/s

3. od rodzaju materiału

PRACA

W=F*s

Praca ma wartość 1J gdy siła o wartości 1N przesuwa ciało na odległość 1m.

PRACA ELEKTRYCZNA

W=U*I*t

U-napięcie

I-natręzenie

t-czas przepływu prądu

[W]=V*A*s=J

VAS- woltoamperosekunda

Praca prądu elektrycznego ma wartość 1J gdy przy napięciu 1V przez odbiornik przepływa prą o natężeniu 1A w czasie 1s

Kilowatogodzina-1kWh=3 600 000J

W=P*t

W=1000W*3600s=3 600 000Ws=3 600 000 =3 600 000J

MOC

P=W/t

MOC ELEKTRYCZNA

U*I*t

P=---------=U*I

t

[P]=1V*1A=1W

Moc prądu wynosi 1W gdy przy napięciu 1V przez odbiornik przepływa prąd o natężeniu 1A

Przykłady pracy wykonywanej przez prąd elektryczny:

1.silnik elektryczny(zmiana energii elektr na energię mech)

2.grzałka elektryczna(zmiana energii elektr na energię cieplną)

I PRAWO KIRCHOFFA

Natężenie prądu wpływającego do węzła sieci jest równe sumie natężeń wypływających z węzła sieci.

I=I1+I2

ŁĄCZENIE SZEREGOWE(jeden po drugim)

W łączeniu szeregowym oporników opór zastępczy jest równy sumie oporów elektrycznych poszczególnych odbiorników. Napięcie całkowite jest równe sumie napięć między końcami poszczególnych odbiorników. Przez każdy z odbiorników płynie prąd o takim samym natężeniu. R=R1+R2

ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

W łączeniu równoległym oporników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników. Natężenie prądu w obwodzie jest równe sumie natężeń prądów płynących przez poszczególne obiorniki.

Odbiorniki w instalacji domowej połączone są równolegle. Przy takim połączeniu odbiorniki są zasilane w sposób niezależny tzn w przypadku uszkodzenia jednego odbiornika pozostałe działają poprawnie.

Podobne prace

Do góry