Ocena brak

PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki

Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012

PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki, wyd. w Łodzi od 1937 (z przerwą wojenną); wydawcy: do 1939 Tow. Polonistów RP, 1945-53 Towarzystwo Lit. im. A. Mickiewicza, nast. Koło Polonistów UŁ, od 1958 ŁTN; w zespole red. w różnych okresach m. in.: T. Czapczyński, J. Durr-Durski, W. Fallek, S. Hrabec, J.Z. Jakubowski, A. Kowalska, M. Romankówna, S. Sandler, S. Skwarczyńska, Z. Skwarczyński, J. Trzynadlowski; obok materiałów i rozpraw z zakresu historii literatury rocznik zawiera prace teoret.lit. i językozn. oraz łodziana (m. in. diariusze kultury łódz.); S. 20 ofiarowana S. Skwarczyńskiej, S. 15 i 26 zawierają bibliografię zawartości.

A. KOWALSKA O pierwszym dwudziestoleciu P.P., Prace Polonist. 20(1964).

Podobne prace

Do góry