Ocena brak

Praca w nocy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Porę nocną ustala pracodawca poprzez wskazanie ośmiu godzina pracy pomiędzy godzinami 21 a 7. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej w normalnym czasie pracy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki podstawowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100%, wynagrodzenia za te godziny.

Podobne prace

Do góry