Ocena brak

Praca w nadgodzinach

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Praca w nadgodzinach jest obowiązkiem pracownika. Pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy tylko w szczególnym przypadku, gdy wykaże, że niewykonanie plecenia było uzasadnione nadzwyczajną okolicznością. Polecenie pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych jest więc dla pracownika wiążące, nie wymaga szczególnej formy.

Pracownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich poleceń pracodawcy, dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownik ma prawo (a niekiedy obowiązek - w przypadkach uzasadnionych przepisami bhp) odmówić wykonania polecenia, gdy jest ono sprzeczne z przepisami prawa pracy. Praca w nadgodzinach jest ograniczona przez ustawodawcę w dwojaki sposób. Z jednej strony wprowadza roczne (do 100 godzin w roku kalendarzowym) i dobowe (do 4 godz.) nieprzekraczalne limity pracy w godzinach nadliczbowych. A z drugiej strony - uzależnia się prace w nadgodzinach od zaistnienia szczególnych okoliczności:

1. konieczności prowadzenia drużyny ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub usuniecia awarii,

2. szczególnych potrzeb pracodawcy (w rzeczywistosci to pracodawca ocenia i decyduje, czy wlasnie tym, konkretnym przypadku te potrzeby wystepuja).

Za prace w nadgodzinach pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia przysluguje dodatek w wysokosci :

a) 50 % wynagrodzenia za prace w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych.

b) l00 % wynagrodzenia za prace w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadajacych w nocy, niedziele i świeta.

Powyższy dodatek przysluguje takze za każda godzina pracy przekraczająca przeciętną tygodniową normę pracy w przecietnym okresie rozliczeniowym.

Nadgodziny dobowe dodaje sie do nadgodzin, które przekroczyly limit tygodniowy. Sumuje się je po miesiącu i odlicza sie zapłacone nadgodziny dobowe a resztę się spłaca.

Podobne prace

Do góry