Ocena brak

Praca na wezwanie

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Jest taką formą pracy, kiedy pracodawca może wezwać pracownika do świadczenia pracy w dowolnym przez siebie wybranym momencie. Pracownik pozostaje przez cały czas do dyspozycji pracodawcy, podejmuje natomiast pracę tylko w momencie wezwania do jej świadczenia. Praca ta może przyjmować formę pracy na telefon, często bowiem pracownik jest wzywany do świadczenia pracy za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych. Ta forma pracy znajduje najczęściej zastosowanie jako równoległe, dodatkowo wynagradzane, uzupełniające zatrudnienie stałych pracowników przedsiębiorstw, przy czym pracownik nie może odmówić jej świadczenia( przymus ten wynika z zakresu obowiązków).

Jest szczególnie atrakcyjną formą pracy w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie określić nawet w krótkim okresie rozmiaru i czasu zapotrzebowania na pracę. Forma ta budzi wiele kontrowersji i wciąż nie jest ostatecznie uregulowana prawnie.

Podobne prace

Do góry