Ocena brak

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Autor /Atornedeere Dodano /31.03.2005

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza niepożądane efekty z punktu widzenia ochrony środowiska. Powstanie zbiornika wodnego takiego jak dwa wymienione jest dużą ingerencją z racji swojej wielkości i nie możemy z tego względu mówić o terapeutycznych dla środowiska aspektach powstania tychże zbiorników. W przypadku zb. Włocławskiego trzeba wskazać na krótkowzroczność i technokratyzm planistów ery komunistycznej. Zb. Włocławski stał się osadnikiem dla wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia od Warszawskiego bądź nawet zanieczyszczeń z GOP?u. Szlam zalegający na dnie zbiornika jest potocznie mówiąc ?bombą ekologiczną?. W przypadku zbiornika Czorsztyn-Niedzica tenże problem został zniwelowany poprzez budowę oczyszczalni ścieków powyżej stopnia zbiornika. Także i problem spływu materii został w pewien sposób zniwelowany poprzez roślinność hamującą spływ osadu do zbiornika. Trzeba zwrócić uwagę iż jak przy niezbyt udanej inwestycji, zb. Włocławskiego nastąpiła wyraźna erozja koryta rzecznego poniżej stopnia, wobec czego obniżył się poziom rzeki, a co za tym idzie zagrożona stabilnością została konstrukcja tamy zbiornika. W odpowiedzi planuje się kosztowną budowę pośredniego zbiornika zaporowego Nieszawa Ciechocinek umiejscowionego poniżej aktualnego stopnia. Jest to chyba najbardziej wymowny przykład jak powinna być przemyślana decyzja budowy, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z bezpośrednim wpływem na środowisko, ale także i pośrednim w postaci mniejszej ilości transferowanej na ochronę środowiska (gdy założyć państwowe finansowanie inwestycji Nieszawa Ciechocinek). Jak w przypadku każdego zbiornika wodnego jego obecność jest zakłóceniem dla naturalnego korytarza ekologicznego jakim jest rzeka. Istnieją wprawdzie przepławki dla ryb, lecz w ogólnym rozrachunku odnotowywuje się bezwzględny spadek liczebności ryb powyżej stopnia zbiornika wodnego. Także i olbrzymie masy wody spiętrzone nienaturalnie zaburzają lokalny system mikroklimatyczny mogąc się przyczynić do zmiany populacji lokalnej fauny i flory, co było szczególnie wyrażane w wątpliwościach przy powstawaniu zbiornika w Czorsztynie Niedzicy. W przypadku zb. Włocławskiego będącego sporej wielkości zbiornikiem osadnikowym, zbierając osad, przyczynia się do znacznego zmniejszenia przyrostu delty rzeki Wisły. Te wahania także mogą oddziaływać na środowiska gatunkowe tam bytujące. Każdy zbiornik wodny, trzeba pamiętać, zmienia również stosunki hydrologiczne wód gruntowych wobec czego mamy kolejny bodziec do zmiany gatunkowej organizmów pierwotnie zamieszkałych w owym terenie.

Podobne prace

Do góry